Sipariş Takibi Katalog Mağazalar Kampanyalar tr
Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. Ticari İlişkiden Kaynaklanan Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni

İşbu metinde, Şirketimiz Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (Beymen) ile ticari ilişki içerisinde olan (i) gerçek kişi tedarikçilerin/iş ortaklarının ve (ii) gerçek kişi veya tüzel kişi tedarikçilerin/iş ortaklarının yetkilileri ve çalışanlarının bu ticari ilişki sırasında tarafımızca işlenen veya işlenebilecek olan kişisel verilerine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (Beymen)’nin aydınlatma metni yer almaktadır.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz Nedir?

 • Tarafınızla her türlü mal, hizmet veya ürün tedariği, gizlilik, bayilik, sponsorluk, kira, iş ortaklıkları ve bunlarla ilgili diğer sözleşmelerinin kurulması amacıyla; gerçek kişi tedarikçi/iş ortağımız iseniz size ait ad, soyad, imza bilgisi, imza sirküleri bilgilerinizi, banka hesap bilgilerinizi veya şirket çalışanı/yetkilisi iseniz ad soyad, imza, iletişim bilgileriniz ile çalıştığınız kurum bilgilerinizi,
 • Ticari ilişkimizin yürütülmesi ve takibi, ödemelerin gerçekleştirilmesi, cari hesap mutabakatlarının yapılması, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, muhasebe ve finans işlerinin yürütülmesi, gerekli durumlarda iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla; gerçek kişi tedarikçi/iş ortağımız iseniz size ait ad, soyad, imza, banka hesap bilgileri, fatura bilgileri, borç-alacak bilgileri, ve iletişim bilgilerinizi (telefon numarası, e-posta adresi, adres) ve şirket çalışanı/yetkilisi iseniz size ait ad, soyad, imza ve iletişim bilgilerinizi (telefon numarası, e-posta adresi, adres),
 • Beymen merkezini veya mağazaları ile diğer adreslerini ziyaret etmeniz halinde, gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı siz, Beymen ve çalışanları ile diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak ve adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla güvenlik kamerası görüntülerinizi,
 • Beymen’e çağrı merkezi/müşteri ilişkileri hizmeti sağlayan tedarikçi çalışanı iseniz çağrı merkezi ses kayıtlarınızı,
 • Beymen’in iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek tarafınızla iletişime geçilmesini istemeniz halinde sizinle iletişime geçilebilmesi için ad soyad, çalıştığınız kurum ve iletişim bilgilerinizi (telefon, e-posta adresi ve adres),
 • Beymen’in çalışmakta olduğu iş ortaklarına ve tedarikçilerine yönelik hediye/kutlama mesajı/tebrik gibi faaliyetleri kapsamında ad soyad, telefon numarası ve adres bilgilerinizi,
 • Beymen’in satış süreçlerine ilişkin olarak aracılık hizmeti vermekte iseniz hakedişlerinizin doğrulanması ve hesaplanması ile tarafınıza gider pusulası düzenlenebilmesi amacıyla ad soyad, kimlik ön yüz bilgileri ve banka hesap bilgilerinizi,
 • Beymen’in anlaşmalı olduğu iş ortaklarından birisinin çalışanı/yetkilisi iseniz, işvereninizle Beymen’in anlaşması uyarınca size sağlayacağımız indirimlerden faydalanabilmeniz için ad soyad ve çalıştığnıız kurum bilgilerini,
 • Beymen’in düzenlemiş olduğu mağaza açılışı, lansman, davet gibi etkinliklere veya hediye gönderimi, kutlama, tebrik gibi süreçlere ilişkin olarak ilgili kişilere (tedarikçi, iş ortağı, basın mensubu, blogger, influencer, celebrity vs.) yönelik davetiye/mektup/kart gibi evrakların hazırlanması ve gönderilmesi kapsamında ad soyad ve iletişim bilgilerinizi (telefon numarası, adres, e-posta adresi), ayrıca etkinliklerde güvenlik kamerası veya kamera ile kayıt yapılması halinde kamera görüntülerinizi ve ayrıca fotoğraf çekimi yapılması halinde fotoğraflarınızı,
 • Tedarikçi/iş ortağı çalışanı iseniz ve Beymen’in faaliyetleri kapsamında yurt içinde yapılacak iş seyahatleri, davetler, görevlendirme süreçleri ve eğitimlere katılacak olmanız halinde, organizasyonunun gerçekleştirilmesi, transfer, ulaşım ve konaklama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kimlik (ad soyad, gerekli ise TC kimlik no ve doğum tarihi), iletişim ve ilgili seyahat bilgilerinizi,
 • Beymen’de çalışan tedarikçi/iş ortağı çalışanı iseniz; yemek kartınızın çıkarılması için ad soyad bilginizi, ayrıca organizasyonlarında ve mağazalarda görevli olmanız halinde size uygun şirket logolu iş kıyafetlerinin verilebilmesi için beden ölçülerinize ilişkin bilgileri,
 • Şirketimizi temsil etmek üzere yetkilendirilmeniz halinde bu yetkilendirmeye ilişkin resmi süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla kimlik bilgileriniz (ad soyad, TC kimlik numarası,imza, nüfus cüzdanı ön yüz fotokopinizi) ve adresinizi,
 • Beymen’in iş güvenliği süreçlerini yürütmekle görevli olmanız halinde oluşturulacak kurumiçi dokümanlarda yer alacak ad soyad bilginizi,
 • Gerekli hallerde Beymen bilgi sistemlerini kullanabilmeniz ve tarafınıza gerekli erişim ve yetkilendirme ayarlarının yapılabilmesi, buna ilişkin kayıtların tutulabilmesi amacıyla kimlik (ad soyad) ve özlük bilgilerinizi (pozisyon, çalıştığınız kurum, erişim yetkileri),
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi amaçlarıyla ve kurum içi denetim, iç kontrol ve raporlama, test, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları, şüpheli işlemlerin ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, finans, işlem güvenliği (log kayıtları) ile hukuki işlem bilgilerinizi, ayrıca Kanun’dan doğan ispat yükümlülüklerimizin yerine getirebilmek amacıyla onaylayacağınız aydınlatma ve rıza metinlerini,

 işliyoruz.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz ?

Kişisel verilerinizi;

 • Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amacıyla Beymen'in yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi hizmeti, arşiv hizmeti, eğitim firması, e-posta sunucu hizmeti, yazılım barındırma, bakım, geliştirme ve destek hizmeti, seyahat/konaklama/ulaşım hizmetleri acentesi, yemek kartı firması, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, bağımsız denetim firmaları, e-arşiv ve e-fatura hizmeti verenler, hukuki ve mali danışmanlık, vb. hizmeti veren firmalar, avukatlar, mali müşavirler, risklerin sigortalandığı sigorta firmaları, kargo/kurye firmaları, matbaalar)
 • Beymen’de çalışan tedarikçi/iş ortağı çalışanı iseniz ve Beymen mağazalarında özellikle mesai saatleri dışında tadilat vb. süreçlerde çalışacak olmanız halinde ilgili mağazanın bulunduğu AVM yönetimlerinin talep ettiği kişisel verilerinizi bu AVM yönetimleri ile, mağazalarda olası bir hukuka aykırı eylem yaşanması durumunda kamera görüntülerinizi kolluk kuvvetleri ve/veya ilgili mağazanın bulunduğu AVM yönetimleri ile,
 • Beymen’nin muhtemel birleşme, bölünme, pay devri gibi pay sahipliğinde yaşanabilecek değişikliklere ilişkin olarak ilgili gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle,
 • Yasal bildirim, beyan ve denetim yükümlülüklerini ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, adli/resmi yazışmaların yapılabilmesi, hukuki uyuşmazlıkların yürütülmesi ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkeme, savcılık, kolluk kuvvetleri ve diğer adli/idari makamlarla,

paylaşmaktayız.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verilerinizi; ticari ilişki/sözleşme ilişkisi öncesi görüşmeler sırasında, telefonla veya e-posta yoluyla paylaşmanız, sözleşme imzalanması sırasında yazılı olarak, çağrı merkezi/müşteri ilişkileri süreçlerinde yapılan telefon görüşmeleri sırasında görüşmelerin kayıt edilmesi yoluyla, sosyal medya, kartvizitinizi paylaşmanız ve diğer iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında, Beymen merkezini ziyaret etmeniz halinde güvenlik kameralarının görüntü kaydı yapması gibi otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

Bu şekilde elde edilen kişisel verilerinizi, gerçek kişi tedarikçi/iş ortağımız iseniz aramızdaki sözleşme ilişkisi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin olarak “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine ve hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebebine ve son olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz.

Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.’ye aşağıda belirtilen adresimize yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulanan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. Verinizin silinmesi için ileteceğiniz talebinize istinaden Kanun’da belirtilen süre içinde verilerinizin silinmesi gerçekleştirilecek ve size bilgi dönüşü sağlanacaktır. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Adres: Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 3A Blok No: 3/o İç Kapı No: 3 Sarıyer / İstanbul

E-Posta: kisiselveri@beymen.com

{{customPopupTitle}}